Іске қосу-Жөндеу учаскесі

Іске қосу -Жөндеу учаскесінің қызмет тізімі, «ТеміртауЭлектроМонтаж» ЖШС

Сынау:

 • Өнеркәсіп жиіліктің 40кВ дейін жоғарылатылған кернеумен электр жабдығының ток айыратын қабығын,
 • 60кВ дейін түзелген токтың жоғарылатылған кернеумен электр жабдығының ток айыратын қабығын,
 • қорғау құралдарын сынау.

Сынау мен жөндеу:

 • РҚА және Т,
 • 35кВ дейін кернеуге арналған ажыратқыштар ( майлы, вакуум), айырғыштар, бөлгіштер мен қысқатұйықтаушыларын.

Өлшеу:

 • Кабель желілерінің ток айыратын қабығы, электр машиналарының орамасы мен басқа электр жабдығының кедергісін,
 • «Фаза-нөл» тұзағының толық кедергісі мен К.З. токтардың есептерін,
 • Электр тоғының жайылуна жерге қосу кедергі мен топырақтың сыбағалы кедергісін.

Жөндеу:

 • жиілік пен тиристор өзгертушілерін,
 • микропроцессор техникадағы басқару схемамен және реле-контактор басқару схемамен көпірлі, порталды, мұнаралы крандарын,
 • электр қозғалтқыштың байсалды қосу құрылығын,
 • диод түзеткішін,
 • конденсат қондырғы мен реактивтік энергиясын қалпына келтіру құрылғын,
 • 110кВ элегаз ажыратқыш электр жабдығын,
 • трансформаторлар мен электр қозғалтқыштардың  РАҚ схемаларын.

Тексеру мен сынау:

 • Электркүш беретін құрғақ және маймен толтырылған трансформаторлар мен автотрансформаторларды,
 • Электр тоғы мен кернеу өлшейтін трансформаторларды,
 • 1000В дейін және астам тұрақты мен айнамалы тоғымен электр қозғалтқыштарды.

Тексеру :

 • автоматикалық  ажыратқыштарын  және олардың сынағы.